Genç Allerjistler Sempozyumu, Allerjideki Yenilikler Sempozyumu

Bilimsel Program

Bilimsel Program PDF için tıklayınız..
13 Eylül 2019, Cuma
  A Salonu B Salonu
08:00 - 08:45 Kayıt İşlemleri  
08:45 - 09:30 Açılış Konuşmaları  
09:30 - 10:30 Besin Alerjileri

Oturum Başkanları:
Ülker Öneş, Nihat Sapan

Besin alerjisinde mekanizmalar
Esra Özek Yücel

Besin alerjisi oluşumunda çevresel ve bireysel faktörler
Ayça Kıykım

Besin alerjisi önlenebilir mi? (ek gıdalara geçiş ve diğer faktörler)
Nurşen Günaydın
 
10:30 - 10:45 Kahve Arası Workshop

B Salonu 10:30 - 12:30

Polenler

Sevcan Çelenk

Bir Nefeste Alerji:

1. Atmosferin biyolojik kompozisyonu

2. Aerobiyolojik partiküllerden "Polenler"
                a. Doğadaki alerjen polen kaynakları
                b. Polenler neden alerjik ?
                c. Polenler arasındaki sık görülen çapraz reaksiyonlar

3. Bölgesel polen izleme haritalarının oluşturulması
                a. Aerobiyolojik örnekleme yöntemleri
                b. Polen toplama cihazının tanıtılması

                c. Seçilmiş polen preparatlarının mikroskobik incelenmesi

C Salonu10:30 - 12:30

Ev tozu akarları ve Demodex sp.

Oktay Alver

Ev içi en önemli alerjen “Ev tozu akarları”

1. Ev tozunun içeriği
2. Ev tozu akarları
                a. Evde en sık nerelerde bulunuyor ?
                b. Ev tozu akarlarının morfolojisi ve biyolojisi
                c. Ev tozu akarları nasıl oluyorda alerjiye neden oluyor?

3. Ev tozundan tanıya
                a. Ev tozunda ev tozu akarlarının saptanması ve tür tayini işlem aşamalarının tanıtılması
                b. Ev tozu akar kültür ortamının tanıtılması

                c. Seçilmiş ev tozu akar preperatlarının mikroskobik incelenmesi

Demodex sp.

1. Oküler Demodikozis? Alerji?
2. Kirpik alma işleminin tanıtılması
3. Seçilmiş Demodex sp. preperatlarının mikroskobik incelenmesi

 

10:45 - 11:45 Besin Alerjisi : Besin alerjisinden korunma ve tedavisi

Oturum Başkanları: Esen Demir, Fügen Çullu Çokuğraş

Besin alerjisinde tanı, güncel ve gelecek vaad eden yöntemler
Ceren Can

IgE aracılı besin alerjisinin seyri, tolerans gelişimi ve tedavi seçenekleri
Hülya Poyraz Efe

IgE aracılı olmayan besin alerjilerinin tanısı ve seyri
Pınar Gökmirza Özdemir
11:45 - 12:30 Yuvarlak Masa

Ben olsam ne yapardım.
Çoklu besin alerjisinde artış, bizi neler bekliyor ?
Besin Alerjisinde diyet ve beslenmede önemli noktalar.
Diyeti ne zaman ve nasıl açalım .
Pratik hayatta eliminasyon diyetinin zorlukları.
Mikro ve makronutrient eksikliklerini nasıl önleyelim?

Derya Altıntaş,
Ayşen Bingöl,
Cansın Saçkesen
Metin Aydoğan
Özlem Cavkaytar
12:30 - 13:15 Öğle Yemeği
12:30 - 13:15 Poster Bildiri Sunumları

Oturum Başkanları:
Demet Can, Remziye Tanaç, Emine Dibek Mısırlıoğlu, Şule Çağlayan Sözmen, Mustafa Arga, Özlem Yılmaz, Ebru Arık Yılmaz, Mehmet Yaşar Özkars
13:15 - 14:15 İnek Sütü Alerjisi. Tolerans indüksiyonuna genel bakış ve moleküler mekanizmalar

Oturum Başkanları: Nermin Güler, Zeynep Tamay

İnek sütü protein alerjisinde tolerans indüksiyonu, kime hangi protokol
Stefania Arasi

Diğer besin alerjilerinde tolerans indüksiyonu
Alberto Alvarez Perea
 
14:15 - 15:15 Astım tedavisi

Oturum Başkanları: Necla Akçakaya, Gülbin Bingöl

Genetik faktörlerin astım gelişimine etkisi
Özlem Sancaklı

Astımda fenotip - endotip kavramları
Şükrü Çekiç

Şiddetli astım mekanizmaları ve hedefe yönelik tedavi
Ibon Eguiluz-Gracia
 
15:15 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:15 Rehberler ışığında astım tedavisinde yenilikler

Oturum Başkanları: Remziye Tanaç, Yakup Canıtez

Rehberlerde güncellemeler
Fatih Dilek

Uzun etkili beta-agonistler erken başlanırsa atak gelişimi önlenebilir mi ?
Handan Duman Şenol

Ataklarda nebül İKS etkili mi ?
Zeynep Demirkale
Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Ali Baki, Dost Zeyrek
16:15 - 17:00 Yuvarlak Masa

Astımlı hasta takibinde zorluklarla yüzleşme
Astım tedavisinde hasta uyumu sorunlarına akılcı yaklaşım
Basamak değişiminde pratik noktalar
Yaz aylarında tedaviyi keselim mi ?
Astım atağında magnezyumun yeri
Astım atakları öngörülebilir mi ? Spirometre/impuls ossilometre yardımcı mı ?


Haluk Çokuğraş
Ahmet Akçay
Nevin Uzuner
Arzu Bakirtaş
Demet Can
 
17:00 - 17:45 Alerjen İT

Oturum Başkanları: Emin Özkaya, Can Kocabaş

İmmünoterapi uygulama yöntemleri (SCIT, SLIT, TABLET)
Deniz Özçeker

İmmünoterapide alerjen seçimi (Çoklu alerjisi olan olgulara yaklaşım)
Tuba Çöğürlü

İmmünoterapide istenmeyen reaksiyonlardan nasıl korunuruz
Mahir Serbes
 
14 Eylül 2019, Cumartesi
  A Salonu B Salonu
08:30 - 09:30 Alerjik Rinit

Oturum Başkanı: Koray Harmancı, Fulya Tahan

Alerjik Rinitte Polenler
Hidayet Nisa Kaynar

Alerjik rinit ve non-alerjik rinitte tanı ve tedavi
Murat Çapanoğlu

Non-atopik hasta lokal alerjik rinit midir ? Lokal alerjik riniti tanıyabiliyor muyuz ?
Şeyhan Kutluğ

 
09:30 - 10:30 Ürtiker

Oturum Başkanları: Metin Aydoğan, Abdülkadir Koçak

Akut ürtiker etyoloji, tanı, ayırıcı tanı
Yasin Karalı

Kronik ürtikerde diyet önerileri
Velat Çelik

Ürtiker tedavisinde klasik ve biyolojik tedaviler
Serkan Filiz
Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları:Yakup Canıtez, Ebru Arık Yılmaz
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 Anafilaksi

Oturum Başkanları: Emin Özkaya, Öner Özdemir

Anafilakside endotip, fenotip ve biobelirteçler
Hülya Anıl

Ağır anafilaksi için risk faktörleri
Burçin Beken

Anafilakside tedavi yönetimi
Simona Barni
 
12:00 - 12:45 Yuvarlak Masa

Adrenalin otoenjektör endikasyonları ve farkındalığı (Anafilaksiyi yeterince tanıyor muyuz?)
Anafilaksinin zorlukları İnfantil ve idiopatik anafilaksi
Erken ve geç tip anafilaksi
Adrenalin otoenjektörlerinin avantajları, kime reçete edilmeli


Fazil Orhan
Şule Çağlayan Sözmen
Himmet Haluk Akar
Mahmut Doğru
Semiha Bahçeciler
 
12:45 - 13:30 Öğle Yemeği
12:45 - 13:30   Genç Alerjistler – Birlikte proje yapalim mı ? Fikri olan gelsin oturumu
Nihat Sapan,
ÇAAAD YK Genç Alerjistler
13:30 - 14:15 İlaç Alerjileri

Oturum Başkanları: Mehtap Yazıcıoğlu, Emine Dibek Mısırlıoğlu

Çocuklarda beta – laktam alerjilerinde tanı. Hafif-orta beta-laktam alerjisinde ilaç testleri gerekli mi ?
Hakan Güvenir

Aşı reaksiyonlarında tanı ve Alerjik çocuğun aşılanması
Ayşe Süleyman

NSAİD alerjisi artıyor ne yapalım ?
İlknur Çelik
Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Hikmet Tekin Nacaroğlu, Mehmet Yaşar Özkars
14:15 - 15:15 Atopik Dermatit

Oturum Başkanları: Reha Cengizlier, Cevdet Özdemir

Sıklık ve etyolojik faktörler
Belgin Aktaş

Atopik dermatitte disbiyozis ve besin alerjisinin rolü
Saliha Esenboğa

Atopik dermatitte tanı, tedavi ve korunma
Pasquale Comberiati
 
15:15 - 16:15 Yuvarlak Masa

Atopik Dermatitte güncelleme
Ağır olgular artıyor mu ? Nedenleri ?
Ne zaman besin alerjisi düşünelim ?
Her hastada diyet gerekir mi ?
Kaşıntı kontrolü nasıl sağlanabilir ?
Islak pansuman, bireyselleştirilmiş tedavi nasıl uygulanır ?

İlknur Bostancı
Dost Zeyrek
Koray Harmancı
Pınar Uysal
Mustafa Arga

 
16:15 - 16:30 Kahve Arası
16:30 - 17:15 Günlük hayatta alerji - I

Oturum Başkanları: Duygu Erge, Tuba Tuncel

Alerjik proktokolitte ebeveyn anksiyetesi ile başetme
Ercan Nain

Alerjik çocuğun operasyon öncesi değerlendirilmesi
Sanem Eren Akarcan

Alerjik çocuğu kreş ve anaokulunda bekleyen problemler
Ömer Akçal
 
17:15 - 18:00

Günlük hayatta alerji - II

Oturum Başkanları: Fatma Duksal, Sakine Işık

Sık Hastalanan Çocukta Alerji
Fatma Dilara Kocacık

Atopik marş gelişimi için riskli çocuklar var mı
Ali Ersun Kaya

Spor ve alerji
Şennur Keleş

 
18:00 - 18:15 Akılcı ilaç kullanımı oturumu

Oturum Başkanı: Yakup Canıtez

Alerjide akılcı ilaç kullanımı
Fatih Çiçek
 
18:15 Kapanış  

2. Uluslararası Katılımlı Genç Allerjistler ile Allerjideki Yenilikler Sempozyumu © 2019